Erelonen en kosten

Volgende kosten worden aangerekend:

Dactylografie€ 10,00 / per pagina
Verplaatsingskosten€ 0,50 / km
Kopiekosten€ 0,30 / kopie
Deurwaarderskosten de werkelijk te betalen kosten
Griffiekosten de werkelijk te betalen kosten
Andere kosten de werkelijk te betalen kosten

 

Erelonen worden doorgaans berekend op uurloon-tarief, procentueel tarief of incassotarief. 
De volgende tarieven zijn van toepassing:

Uurloon tarief:

Particulieren

Basistarief€ 120 + 21%BTW + RPV*

Het basistarief wordt in volgende omstandigheden verhoogd:

 
Spoedeisend dossier€ 150 + 21%BTW + RPV*
Waarde zaak > €50.000€ 150 + 21%BTW + RPV*
Meertalige dossiers€ 150 + 21%BTW + RPV*

* RPV: De gerecupereerde rechtsplegingvergoeding is ten voordele van het kantoor. 

Ondernemers en rechtsbijstandsdossiers

Basistarief€ 140 + 21%BTW + RPV*

Het basistarief wordt in volgende omstandigheden verhoogd:

 
Spoedeisend dossier€ 187,50 + 21%BTW + RPV*
Waarde zaak > €50.000€ 187,50 + 21%BTW + RPV*
Meertalige dossiers€ 187,50 + 21%BTW + RPV*

* RPV: De gerecupereerde rechtsplegingvergoeding is ten voordele van het kantoor. 

Speciale tarieven

  • Fiscale zaken
  • Vennootschapsrecht
  • Adviezen famillieondernemingen
  • Kort geding
Basistarief€ 150 + 21%BTW + RPV*

Het basistarief wordt in volgende omstandigheden
vermenigvuldigd met factor 1,5:

 
Spoedeisend dossier€ 225 + 21%BTW + RPV*
Waarde zaak > €50.000€ 225 + 21%BTW + RPV*
Meertalige dossiers€ 225 + 21%BTW + RPV*

* RPV: De gerecupereerde rechtsplegingvergoeding is ten voordele van het kantoor. 

Het procentueel tarief wordt in schijven degressief berekend*

 
€ 0 – 10 00015%
€ 10 001 – 25 00010%
€ 25 001 – 50 0008%
€ 50 001 – 100 0005%
boven € 100 000af te spreken

* Dit tarief wordt enkel toegepast ingeval van effectieve recuperatie van de vordering. De gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding is ten voordele van het kantoor en wordt uiteraard niet meegerekend om het procentueel tarief te bepalen.

Incassotarief

Ingeval van intensere samenwerking welke leidt tot de invordering van meerdere facturen is het de bedoeling dat U in principe het factuurbedrag int en de rest van de kosten (interesten, schadevergoeding, gerechtskosten) voldoende is voor de kosten en erelonen.