Studies

 

1982College Sint-Truiden, ASO afdeling Latijn-Grieks
1987Licentiaat in de rechten, KULeuven  + Spec. bacc. filosofie, HIW, KULeuven
1989Graduaat in de fiscale wetenschappen,  Fiscale Hogeschool EHSAL, Brussel
1991Aggregatie Hoger Secundair Onderwijs en Hoger Onderwijs van het Korte Type, KULeuven
1999Juridisch Frans, Provinciaal Centrum voor Moderne Talen, Hasselt. Vennootschapsrecht Grondige Opleiding, EHSAL, Brussel
2001Master in Tax Management, VLEKHO, Brussel
2006Vennootschapsrecht in de praktijk, Kluwer Opleidingen NV
2007Fiscale Procedure, Grondige Opleiding, EHSAL Brussel
2009Bachelor filosofie, HIW KULeuven
2012Master filosofie HIW KULeuven
2013Grondige opleiding BTW + Vennootschapsbelasting EHSAL Brussel
2014Adviseur Familiebedrijven, EMS-EHSAL Management School Brussel
2017Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in strafzaken
2019Vennootschapsrecht grondige cursus EHSAL Brussel

 

Ervaring

Advocatuur

vanaf 1989Advocaat Balie Limburg/Hasselt
1995 – 1997Voorzitter van Conferentie Jonge Balie Hasselt
2001 – 2004Lid van de Raad van Orde Balie Hasselt
2004 – 2006Penningmeester van de Raad van Orde Balie Hasselt

 

Onderwijs

1988 – 1990Lector fiscaal recht Temata, Leuven
1989Lector sociologie, Provinciale Hogeschool Limburg
1990 – 2002

Lector Provinciale Hogeschool Limburg

Vakken:
Personenbelasting / Vennootschapsbelasting / Belastingwetenschappen
Procedure belastingen / Vennootschapsrecht / Voorrechten en hypotheken

 

Voorkeursmateries

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

Strafrecht