Erelonen en kosten Afdrukken E-mailadres

Volgende kosten worden aangerekend:

Dactylografie € 10,00 / per pagina
Verplaatsingskosten € 0,40 / km
Kopiekosten € 0,30 / kopie
Deurwaarderskosten de werkelijk te betalen kosten
Griffiekosten de werkelijk te betalen kosten
Andere kosten de werkelijk te betalen kosten

Erelonen worden doorgaans berekend op uurloontarief, procentueel tarief of incassotarief. De volgende tarieven zijn van toepassing:

  • Particulieren: € 100 + 21%BTW = € 121 + RPV*
  • Ondernemingen:
    • Gewone betwistingen: € 125 + 21% BTW  + RPV*
    • Fiscale zaken: € 150 + 21% BTW  + RPV*
    • Vennootschapsrecht: € 150 + 21% BTW  + RPV*
    • Adviezen familieondernemingen: € 150 + 21% BTW
* RPV: De gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding is ten voordele van het kantoor.

 

Het procentueel tarief wordt in schijven degressief berekend.

€ 0 - 10 000 15%
€ 10 001 - 25 000 10%
€ 25 001 - 50 000 8%
€ 50 001 - 100 000 5%
boven € 100 000 af te spreken

Dit tarief wordt enkel toegepast ingeval van effectieve recuperatie van de vordering. De gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding is ten voordele van het kantoor en wordt uiteraard niet meegerekend om het procentueel tarief te bepalen.

Ingeval van intensere samenwerking welke leidt tot de invordering van meerdere facturen is het de bedoeling dat U in principe het factuurbedrag int en de rest van de kosten (interesten, schadevergoeding, gerechtskosten) voldoende is voor de kosten en erelonen.